Adı Soyadı: BERRİN EYLEN ÖZYURT
Doğum Tarihi: 08.03.1964
Doğum yeri: Ankara
Medeni hali: Evli
Çalıştığı Kurum: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Görevi: Öğretim Üyesi
Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr.
Göreve Başlama Tarihi: Eylül 1994 ( Öretim Görevlisi) Ocak-2003 ( Öğr. Üyesi)
Adresi: Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Telefon: 0 224 442 92 04/112
e-mail: beylen@uludag.edu.tr
Eğitim Durumu Mezuniyet Yılları
Lisans Psikoloji Orta Doğu Teknik Ünversitesi 1986/ Temmuz
Yüksek Lisans Uygulamalı Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1990/Ocak
Doktora Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ankara Üniversitesi 2001/Şubat
Mesleki Tecrübe ve Akademik İlerleme
Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara
Aralık 1986 - Şubat 1987
*Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı
Şubat 1987- Eylül 1994
*Uludağ Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Eylül 1994 - 2003 öğretim görevlisi.
*Uludağ Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Ocak 2003 yard.doç.dr.
Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Adı Dönemi Kredisi
Psikolojiye Giriş Güz- 3
Kişilik Kuramları güz 3
Ruh Sağlığı güz 3
Gelişim ve Öğrenme güz 3
Cinsel Sağlık Eğitimi güz 3
Okul Deneyimi II güz 1
Rehberlik ve PsikolojikDanışma I bahar 2
GelişimPsikolojisi (yetişkinlik ve yaşlılık) bahar 3
Rehberlik bahar 3
Alan Çalışması bahar 1
Okul Deneyimi I bahar 2
Alan Uygulaması (YL) bahar 1
Cinsel Sağlık Eğitimi bahar 2
Fakülte Komisyonları ve Çalışma Grupları:
*Bölüm Mezuniyet komisyonu üyeliği
*Akreditasyon Kurulu bölüm temsilcisi
Akademik Görevler
Katıldığı Kurs ve Toplantılar :
*Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Eğitici Eğitimi Kursu. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Eylül 1999-2003.
* Birinci Avrupa tütün Politikası Konferansı :Tütün ya da sağlık. 7-11 kasım 1988 Madrid/ İspanya.
* TÖMER - İngilizce Kursu; Eylül 1989- Haziran 1990. (Sertifika verildi)
* Ulusal HIV Danışma Workshop Eğitimi; 30 Haziran- 3 Temmuz 1990 Ankara/ Türkiye
DSÖ ve Sağlık Bakanlığı İşbirliği
* Avrupa Toplulukları Eğitim Merkezi- Ankara Üniversitesi;
Temel Eğitim : 30 kasım 1990- 17 şubat 1991
Uzmanlık Eğitimi : Dış ilişkiler alanında 11 mart 1990-16 Haziran 1991 (sertifika verildi)
* Doğal Afetler Hazırlık Kursu (Crash course and diseaster preparedness) Ankara/Türkiye;
* Ulusal Ruh sağlığı Programı Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
14-18 kasım 1991 İstanbul/Türkiye.
* Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Bölge Toplantıları ve Hizmet içi Eğitim Grupları. Ekim 1992
* 2. Ulusal Sağlık Kongresi Zararlı Alışkanlıklar Çalışma Grubu Ankara/Türkiye; 12-16 nisan 1993.
Yayın Listesi
A1 MAKALELER
a) Uluslararası
(1.3)
Atıf Figen Çok, Lizbeth Ann Gray, & Hakan Ersever (2001)
"Turkish University Students' sexual behaviour, knowledge, attitudes and perceptions of risk related to HIV/AIDS "
Culture, Health and Sexuality, 3 (1), 81-99
b) Ulusal
(1.8) Berrin Eylen
Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği'nin Geçerlik, Güvenirlik, ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
(Yayına Kabul Edildi)
(1.10) Berrin Eylen, (1993). I. ve II. Sağlık Kongrelerinde Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar Grup Raporu. Ruh Sağlığı Bülteni. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SB. AÇSAP Basımevi, Ankara. Sayfa 18-23.
Berrin Eylen, Neşe Erol, Nevzat Satmış, (1993). Temel Sağlık Hizmetleri Kanalıyla Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi. Ruh Sağlığı Bülteni. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SB.AÇSAP Basımevi, Ankara. Sayfa 44-48.
Berrin Eylen (1993) Temel Sağlık Hizmetleri ve Ruh Sağlığı. Ruh Sağlığı Bülteni. Sağlık Bakanlığı,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SB.AÇSAP Basımevi, Ankara. Sayfa 7-14
Berrin Eylen, (1993). İhtiyaç Belirleme. 1992 Yılı Bölge Toplantıları Hizmetiçi Eğitim Programı.SB.AÇSAP Basımevi, Ankara. Sayfa 4-9.
Berrin Eylen, (1993). Araştırma Metodları. 1992 Yılı Bölge Toplantıları Hizmetiçi Eğitim Programı. SB.AÇSAP Basımevi, Ankara. Sayfa 10-15.
Berrin Eylen, Nevzat Satmış (1993) Ruh Hastalarının Sevk ve Ayaktan Takipleri. Adana Sağlık, Adana Sağlık Müdürlüğü Yayın Organı.
A2 KİTAPLAR
b) Ulusal
Berrin Eylen, (2000). Cinsel Gelişim. Gelişim ve Öğrenme Edt E. Altıntaş. Akınoğlu Matbaacılık Ltd Sti. Bursa. sayfa:68-76.
Hatice Sürücü, Nuri Berkem, Nefise Özçarıkçı,Gülşahi Berkem, Mürşit Atlıakın, Meral İpek, Saadet Değirmenci, Gülger Biçen, Sabri Güler, Berrin Eylen.(2002) Ruhsal Ve Fiziksel Yönleriyle Gebelik Dönemi. Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :13 ISBN: 975 - 585 - 243 - 3
Nuri Berkem, Meral İpek, , Berrin Eylen, İlker Ercan, Gülşahi Berkem, Hatice Sürücü, Nefise Özçarıkçı, Saadet Aşmen, Orhun Kalkan, Sabri Güler, Mürşit Atlıakın, Gülger Biçen. (2002) Öğrenciler Arasında Madde Kullanımı Yaygınlığı ve Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması. . Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :5 ISBN: 075 - 585 - 245 - X
BerrinEylen,(2000).Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler. Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Öğretmen Kitabı. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul. sayfa:37-48.
c) Çeviriler
(2.6) Berrin Eylen, B.(1994) Aşama III. Eylem Programları.Psikolojik Danışmaya Giriş: Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model.(Gerard Eagen)Editör: Füsun Akkoyun. Çeviri. Form Ofset.Ankara, sayfa: 139-177. ISBN 0 - 8185 - 0133 - 2
Berrin Eylen, (1994) Son Söz.Psikolojik Danışmaya Giriş: Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model.(Gerard Eagen) Editör: Füsun Akkoyun. Çeviri. Form Ofset.Ankara, sayfa: 178-182. ISBN 0 - 8185 - 0133 - 2
Berrin Eylen, (1995). Psikanalitik Kuram. Danışma Psikolojisi Kuramları (Richard Nelson Johns) Editör: Füsun Akkoyun. Çeviri, 72 TDFO Ltd. Şti.. Ankara. Sayfa 83-104.
A3 KONGRE FAALİYETLERİ (Sözlü Bildiri, Poster Bildiri)
b) Ulusal
3.4 Bilaloğlu, E., Bozkaya, Ç., Fırat, G., Coşkun, B., Eylen, B., & Özçam, T. (1989). İlkokul Öğrencilerinin Psikolojik Uyum Sorunları. XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara, sayfa 772.
Eylen, B., Kurdoğlu, S., & Coşkun, B. (1989). Türkiye'de Eğitim ve Hizmet Alanlarında Alkol Problemiyle İlgili Çalışmaların Derlenmesi. XXV. Ulusal Psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara ,sayfa 424-425.
Bozkaya, Ç., Eylen, B., Bozkaya, S., Coşkun, B. (1989). Türkiye'deki Psikologların Mesleki Sorunları. . XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara ,sayfa 446.
Coşkun, B., Özçam, T., Eylen, B., & Bozkaya, Ç., (1989). Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Hasta Sevk Sistemi. . XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara ,sayfa 120.
Gülşahi Berkem, Hatice Sürücü, Nuri Berkem, Mürşit Atlıakın, Berrin Eylen, Nefise Özçarıkçı, Sabri Güler, Gülfer Biçen, Meral İpek, Saadet Aşmen, (2001) Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Gültekin, O. Doğan, O. Doğan, A. Eylen, B. (2000) Futbol Sahalarında Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma. 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 25-27 Ekim Ankara.
Gülltekin, O. Çelebi, B., Eylen, B. Narlı, S. (2001) Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Öğrenim Gören, 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 21-23 Aralık 2001, Bursa.
Özçam, T., Coşkun, B., Eylen, B., & Bozkaya, Ç. (1989)Türkiye'de Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu. XXV. Ulusal Psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara ,sayfa 451-453
Yurdakul, S., Tan, D., Kuşcu, İ., Eylen, B. & Coşkun, B.(1989). Ankara Numune Hastane'sinde Çalışan Doktorların Stres ile Başa Çıkma Yöntemleri ile Sigara İçme Davranışları Arasındaki İlişki. XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 15-21 Ekim 1989. Mersin, Saya Yayınları, Ankara, sayfa120-122.
(3.5)
Berkem, N., İpek, M., Eylen, B., Berkem, G., Sürücü, H., Özçarıkçı, N., Güler, s., Atlıakın, M., Aşmen, S., Biçen, G. Bursa İli Merkez İlçeleri İlköğretim II. Basamak ve Lise Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Yaygınlığı, Bilgi, Tutum ve Davranış Belirlenmesi Araştırması. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.
A4 ARAŞTIRMA PROJESİ
b) Ulusal
(4.2) a) Sağlık Bakanlığı ve Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuğun Psiko-sosyal Gelişiminin Desteklenmesi Projesi" 1996-2001
(4.2) a) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Dünya Nüfus Fonu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Cinsel Sağlık Eğitimi Projesi" 1998-2001
(4.2) b) Uludağ Üniversitesi ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "Suçluların Psikolojik Özelliklerinin ve Suça Yönelmede Etkili Olabilecek Psikolojik Etmenlerin Belirlenmesi Projesi"
Uludağ Üniversitesi ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "Eğitim Projesi" / Bursa Emniyet Müdürlüğü Personeli Hizmet-içi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitici Personel Yetiştirilmesi.
B3 BİLİMSEL TOPLANTILARA ÇAĞRILI KATILIM
Uluslararası
(5.12) Tobacco or Health: The Way Ahead First European Conference on Tobacco Policy
Madrid, 7-11 November 1988 . Worl Health Organization, Regional Büro For Europa.
a) Ulusal
(5.13) 2. Ulusal Sağlık Kongresi, Ankara, 12-16 Nisan 1993.
DSÖ ve Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Göstergeleri ve ICD 10 Workshop'ı. Ankara, 18-19 Kasım 1993
B4 KAZANDIĞI ÖDÜLLER, PATENTLER
b) Ulusal

(5.18) Gülşahi Berkem, Hatice Sürücü, Nuri Berkem, Mürşit Atlıakın, Berrin Eylen, Nefise Özçarıkçı, Sabri Güler, Gülfer Biçen, Meral İpek, Saadet Aşmen, (2001) Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. En iyi bildiri ödülü

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyelikleri.
Katıldığı Projeler
* Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi Projesi, Sağlık Bakanlığı-DSÖ 1990-1994 Ankara ve 1997- 2000 Bursa.
* Gençlerin Cinsel Sağlık Eğitiminin Desteklenmesi Projesi, Uludağ Universitesi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile. Danışma Kurulu üyesi, Yazı Kurulu üyesi. 1998-2000, İstanbul/Türkiye.
* İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bilgisi Projesi, Umut Vakfı. 1998-1999 Eğiticilerin eğiticisi.
*Bursa Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen "Suçluların Psikolojik Özellikleri ve Suça Yönelmede Etkili Olabilecek Psikolojik Etmenlerin Belirlenmesi" projesi.
Görev Aldığı Projeler:
* Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi Projesi, Sağlık Bakanlığı-DSÖ 1990-1994 Ankara ve 1997- 2000 Bursa.
* Gençlerin Cinsel Sağlık Eğitiminin Desteklenmesi Projesi, Uludağ Universitesi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile. Danışma Kurulu üyesi, Yazı Kurulu üyesi. 1998-2000, İstanbul/Türkiye.
* İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bilgisi Projesi, Umut Vakfı. 1998-1999 Eğiticilerin eğiticisi.
* Bursa Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen "Suçluların Psikolojik Özellikleri ve Suça Yönelmede Etkili Olabilecek Psikolojik Etmenlerin Belirlenmesi" projesi. U.Ü.Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir.
* Bursa Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen "Hizmet içi Eğitim Projesi".U.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmektedir.