Tanıtım
Vizyon- Misyon
İletişim

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Eğitim Programları ve Öğretim,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlama ve Ekonomisi

olmak üzere 3 ayrı anabilim dalından oluşmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı'nda lisans ve yüksek lisans programı, Eğitim programları ve Öğretim Anabilim dalında yüksek lisans programı yer almaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü, fakültenin tüm bölümlerindeki öğrencilere yönelik öğretmenlik yapmak için zorunlu olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yürütülmesinden de sorumludur.

Ayrıca bölüm Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da yürüterek üç yarıyıl süren bu program ile diğer fakültelerden mezun olan ve bu programa katılmaya hak kazanıp tamanlayanlara öğretmenlik formasyonu kazandırmaktadır.

Bölümde 1 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 6 tanesi araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı yer almaktadır. Bölüm araştırma görevlilerinden 5 tanesi doktoralarını yapmak üzere diğer üniversitelerde görev yapmaktadırlar.

 

MEZUNLARIN İŞ OLANAKLARI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resim ve özel okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Mediko-sosyal Merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, Adalet ve Çalışma Bakanlıklarında, yurtlarda çalışabilirler. Ayrıca işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde ve endüstri kurumlarında da çalışabilirler.